SKUPOVI RIBELLI

SKUPOVI NA BALKANU

RIBELLI WEB SHOP

DOKUMENTA

Želiš da postaneš član kluba?

  • Član udruženja može biti svako zainteresovano lice koje se dobrovoljno učlani u udruženje na način i pod uslovima statuta udruženja .

  • Članom udruženja postaje se podpisivanjem pristupnice i uplatom godišnje članarine.

  • Godišnja članarina važi od uplate do kraja iste godine i obnavlja se po vašoj volji i mogućnosti.

  • ŠTA DOBIJAM?


  • - Članska karta
  • - Nalepnicu sa logotipom kluba
  • - Klubska majica
  • - Prigodan poklon
  • - I još klubskih povoljnosti

Alfisti Ribelli

Da budete uvek u toku dešavanja pratite nas na sledećim društvenim mrežama.